Glasgow Accies Batting Averages 2021

Name Inns NOs Runs 50s 100s HS Avg
Dave Rankin 2 1 116 1 0 98 116.00
Nathan Nicholas 9 2 173 0 0 39* 24.71
Firoze Shaikh 14 2 280 2 0 63 23.33
Neil Dowers 2 0 45 0 0 34 22.50
Dhruv Satpute 8 2 127 1 0 62* 21.16
Ethan Duncanson-Ward 13 2 231 1 0 50* 21.00
David Holloway 11 0 150 0 0 41 13.63
Ritvik Maheshwari 9 0 119 0 0 43 13.22
Sambhav Chadha 7 2 59 0 0 25 11.80
Ian MacKay 1 0 11 0 0 11 11.00
Fraser Murray 3 0 32 0 0 18 10.66
Rory Paterson 8 0 66 0 0 18 8.25
Richard Alderson 1 0 8 0 0 8 8.00
Callum Harvey 1 0 8 0 0 8 8.00
Sahdev Ghorela 4 1 22 0 0 13 7.33
Sunil Maniyar 8 1 49 0 0 17 7.00
Crawford Leslie 4 0 27 0 0 13 6.75
Anshu Kapila 1 0 6 0 0 6 6.00
Kerr Moir 6 0 33 0 0 14 5.50
Nasratullah Safi 5 1 20 0 0 10 5.00
Ed Crick 1 0 5 0 0 5 5.00
S Holburn 4 0 16 0 0 11 4.00
Aaron Joseph 1 0 4 0 0 4 4.00
Suraj Suvarna 3 0 11 0 0 6 3.66
S Survarna 2 1 1 0 0 1* 1.00
Rana Rehan 1 0 1 0 0 1 1.00
Qasim Qayyum 3 0 2 0 0 1 0.66
M Fahd 1 0 0 0 0 0 0.00
Alex Ballingall 1 0 0 0 0 0 0.00
Richard Andrew 1 1 47 0 0 47*  
Sheraz Chohan 2 2 26 0 0 13*  
Nelson Cummins 1 1 1 0 0 1*  
S Fahd 1 1 0 0 0 0*