Anniesland batting averages 2024

Name Inns NOs Runs 50s 100s HS Avg
Zain Ashraf 3 2 86 1 0 60* 86.00
Ramsay Brown 3 0 145 1 0 88 48.33
Firoze Shaikh 5 1 167 2 0 77 41.75
Mustapha Fahd 2 0 61 1 0 61 30.50
Kapil Sindhwani 5 0 151 1 0 62 30.20
Sushant Zanjure 3 0 80 1 0 67 26.66
Sachin Misra-Sharp 1 0 16 0 0 16 16.00
Fraser Murray 2 0 29 0 0 21 14.50
Anandu Sivan 5 0 70 0 0 36 14.00
Mikaeel Shabbir 5 2 42 0 0 15* 14.00
Aaron Joseph 4 0 50 0 0 22 12.50
Suraj Suvarna 2 0 24 0 0 15 12.00
Sunil Maniyar 6 1 41 0 0 24 8.20
Sahdev Ghorela 1 0 8 0 0 8 8.00
Qasim Qayyum 6 0 39 0 0 12 6.50
Sathish Jain 2 0 10 0 0 10 5.00
Akshat Gupta 1 0 4 0 0 4 4.00
Rana Rehan 3 0 11 0 0 11 3.66
Rahman Ali 3 0 11 0 0 11 3.66
Ian MacKay 2 0 3 0 0 2 1.50
Pranav Walkay 1 0 1 0 0 1 1.00
Sridhar Nagarhalli 5 3 0 0 0 0* 0.00
Rory Paterson 2 2 139 0 1 132*
Ritvik Maheshwari 1 1 102 0 1 102*
Ed Crick 1 0 0 0
Ekaansh Kapila 1 0 0 0