Anniesland bowling averages 2024

Name B R W 3W 5W Avg SR ER Best
Rana Rehan 120 118 11 0 2 10.73 10.91 5.90 5-42
Sridhar Nagarhalli 204 89 6 1 0 14.83 34.00 2.62 3-13
Kapil Sindhwani 174 97 5 0 0 19.40 34.80 3.34 2-8
Anandu Sivan 66 48 2 0 0 24.00 33.00 4.36 1-9
Akshat Gupta 30 26 1 0 0 26.00 30.00 5.20 1-26
Sahdev Ghorela 65 54 2 0 0 27.00 32.50 4.98 2-22
Sunil Maniyar 222 138 5 0 0 27.60 44.40 3.73 2-22
Mikaeel Shabbir 108 76 2 0 0 38.00 54.00 4.22 1-12
Firoze Shaikh 30 39 1 0 0 39.00 30.00 7.80 1-35
Pranav Walkay 6 3 0 0 0 3.00 0-3
Sushant Zanjure 6 6 0 0 0 6.00 0-6
Aaron Joseph 6 6 0 0 0 6.00 0-6
Qasim Qayyum 12 12 0 0 0 6.00 0-4
Ian MacKay 42 37 0 0 0 5.29 0-18
Rahman Ali 42 47 0 0 0 6.71 0-47