Glasgow Accies Midweek XI Batting averages 2009

Name Inns NOs Runs 50s 100s HS Avg
Vikas Puttaswamy 4 3 75 0 0 33* 75.00
Ruturaj Soman 5 1 261 0 1 114 65.25
Habib Zai 5 0 136 1 0 95 27.20
Nirvik Ganapathi 6 2 98 0 0 31 24.50
Himansu Mishra 2 0 40 0 0 34 20.00
Crawford Leslie 5 1 76 0 0 44 19.00
Alasdair Spike 3 1 35 0 0 33* 17.50
Habib Malik 8 2 101 0 0 38 16.83
Abhijit Asaithambi 4 1 47 0 0 37 15.66
Sharjeel Afridi 7 1 75 0 0 28 12.50
Joyson John 1 0 12 0 0 12 12.00
Sheraz Chohan 3 1 22 0 0 11 11.00
Sumeet Nag 7 0 74 0 0 34 10.57
Steven Johnston 3 0 30 0 0 20 10.00
Caroline Sweetman 2 0 18 0 0 17 9.00
Zuhayr Siddiqui 1 0 9 0 0 9 9.00
Prabhjot Singh 5 1 32 0 0 25 8.00
Scott Young 4 1 24 0 0 16* 8.00
Satwant Uppal 1 0 7 0 0 7 7.00
Tanvir Singh 3 0 20 0 0 15 6.66
Shamim Elahi 2 0 13 0 0 12 6.50
Phil Revie 2 0 13 0 0 11 6.50
Abijit Lokohare 4 1 15 0 0 9 5.00
Gary Erskine 1 0 5 0 0 5 5.00
Doug Houg 2 1 3 0 0 2 3.00
Myles Shields 7 1 16 0 0 7 2.66
Ian Bartholomew 4 0 8 0 0 6 2.00
Rakesh Thapar 3 1 4 0 0 3 2.00
Iain McCallum 2 0 4 0 0 3 2.00
Tom Sutton 2 0 2 0 0 2 1.00
Suhaib Siddiqui 1 0 1 0 0 1 1.00
Euan Crawford 1 0 0 0 0 0 0.00
Wajid Bashir 1 0 0 0 0 0 0.00
Stuart Young 1 1 11 0 0 11*  
Prem Kumar 1 1 2 0 0 2*  
Dhruv Satpute 1 1 1 0 0 1*  
George Clark 1 1 0 0 0 0*